Гост: Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика