На този вот гласуваме с три бюлетини – за общински съветници, за кмет на община и кметове на кметства. Изключение са градовете София, Пловдив и Варна, където бюлетините ще са 4 – и за кмет на район.