Гост: Атанас Стефанов – политолог, изследователски център ТРЕНД