Възможна ли е нова концепция за интерпретация на историята?