SAM_15581-300x225

Най-високата си точка на развитие на изкуства и занаяти Трявна достигнала
през епохата на Възраждането, оставила ни едно едно богато културно наследство. През този период на всенародно пробуждане и разцъфтяване града се превърнал в център на развитие на строителство, резбарство и иконографство-прочути и талантливи майстори строители, резбари и иконописци създавали забележителни произведения на изкуството и културата.

Основните фактори за разцвета на тези изкуства и занаяти в Трявна са няколко: изобилието на дървен материал и камък, живописната природа на планината, близостта на старата българска столица с традициите на Търновската художествена школа, но най-вече богатата и неповторима душевност на местните хора.