Марина Стефанова (Фондация "Кауза"), Даниел Парушев (зам.-председател на студентските съвети в България), Мартина Георгиева (създател на първата денонощна библиотека) – за обществената роля и репутацията на българските студенти.