Почтеност и изграждане на доверие в екипите
Гост: Д-р Пламен Димитров – председател на Дружество на психолозите в България