Какви са правилните мерки за борба с енергийната бедност?
Гост: Павел Манчев – Център за енергийна ефективност ЕнЕфект