Противопоставянето консервативно-либерално на българска почва. Гост: Социалният антрополог Харалан Александров.