И още – колко пешеходци са наказани за неправилно пресичане – коментар на Диана Русинова от Института за пътна безопасност