Поредица от случаи с пострадали пешеходци. Какви са възможните решения?