Няма да има ограничения в изписването на терапии за хронично болните пациенти. Надзорният съвет на институцията реши, че се запазва процедурата по изписване на рецепти и няма да се налага хората да ходят по няколко пъти до личния си лекар.