Десет дни до първата Нощ на хотелите у нас. В кои хотели ще можем да нощуваме и на каква цена? На живо с Теодора Тотева.