Гости: Петя Плукчиева и Нора Константинова – Лаборатория за изкуство и култура