Европейските програми и добрите примери
Гост: Александър Александров – експерт по европейски програми