Колко уязвими са родните институции на кибератаки, има ли яснота за слабите места и какви са възможните средства за защита?