Действие и противодействие на забавянето на икономиката
Гост: Доц. Григор Сарийски – Институт за икономически изследвания – БАН