Предприемачеството в средното образование
Гост: Пламен Попов – социален предприемач