С какви кибер заплахи се срещаме днес и засягат ли те всеки един от нас?
Гост: Вихрен Славчев – изпълнителен директор на Мнемоника