Интернет трудова борса в услуга на бизнеса и търсещите работа. В студиото заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.