Инж. Румен Марков, строителен предприемач, в “Икономика и бизнес”: българска компания е с проект за нов транспортен коридор и дали ще има и у нас частни магистрали и жп линии .