Експерт по етикет и протокол събра правилата за най-добро първо впечатление събрани в книга.