Идеята за приемственост и съхранение на българската история
Гости: Лилия Иванова и Атанас Нейчев – SlavConf.