Бъдещето на ритейл маркетинга
Гост: Огнян Попов – основател на Prospecto Group