Битката традиционни срещу нови медии
Гости: Христо Климентов – oсновател на Global Mention и MediaPoint и Момчил Марчев – oсновател на HDMC