Стремежът към върховенството на закона и борбата с корупцията са сенки от миналото, модерните приоритети са климатични промени и равенство между половете